Her er den !

Den seneste versjonen av Karihola Killers siten.
Denne gang med Norsk OG Svensk tekst.

Takk til alle som har vært inne på siden tidligere
og velkommen til alle nye besøkere.


Orginalsiden gjordes Mars-99.
Denne varianten(3.0)Nov/Des-99.
Seneste oppdatering 20/10-00

Counter/besøks info
Om du kom hit med en Explorer Browser 4 eller 5.
Kan du få en bedre layout på denne siden HER