Medlemmer
Jeg tror dette kan stemme ganske bra:

The Main Group
Arne Jenssen, Jørgen Jensen, Per Olaf Andreassen, Stig Flatøy, Geir Johnny Rovik, Jan Arild Vallestad, Roger Lystad, Roger Holsbrekken, Harald Eide, Harald Grande, Bjørn Lystad, Kjetil Roksvåg, Pål Sandnes, Roger Nelvik, Lars Øther, Kåre Gundersen, Tor Egil Bae,


Girls / on and off
Berit Gundersen, Eirin Ovaldsen, Nina Ovaldsen, Bente Berge, Mette Hellerud, Ann Ragnhild Halaas, Turid Gaupseth, May Kandola, Mette Belden, Tove Bjøringsøy, Kirsti Rønning, Inger Erlandsen, Siw Nummedal, Siri Pettersen, Bjørg Ingebrigtsen, Randi Olsen, Signy Henriksen..........

Around /on and off
Ole Reidar Andersen, Dag Allan Henriksen, Svein Terje Sættem, Arnold Roksvåg, Odd Arne Barseth, Frode Guldstein, Ivar Flatøy, Terje Karlsen.....

ja som dere ser er det vanskelig å komme på alle ..hjelp meg gjerne.
(Spesiellt om du synes du selv burde være med !)


Where are they now ?

Lars bor i Molde.

E-Mail:
oether@online.no


Har Homepage

Roger H bor i Kr.Sund

E-Mail:
roholsb@online.no
bulldog@kristiansund.online.no
ICQ:50748911

Jobber i nordsjøen.

Arne bor på Frei

E-Mail:
arneij@online.no

Gift med Eirin.
Har Honda Mc og Mercedes bil.

Kjetil bor i Kr.Sund.
Jobber på Bergens Rörhandel.

E-Mail:
kj-roks@online.no

ICQ:50577476

Har Homepage

Tor Egil bor i Kr.Sund

E-Mail:
Har ikke.

Fortsatt Stereo expert (hjemme+jobb)

Geir bor i Kr.Sund

E-Mail:
geirj@mr.telia.no

ICQ:34708515

Fallskjermhopper og sveiser.

Resten får sende meg bilder !!!!

Jeg har e-mail adresser til noen her.

Harald Grande harald@grande.as
Berit Lysø (Gundersen)/Klæbu beritlyso@hotmail.com
Dag Allan Henriksen/ Trondheim dagalan@stud.ntnu.no
Svein Terje Sættem/Smøla  s.terjs@online.no

Jeg (Kåre Gundersen) bor i Sundbyberg

E-Mail:
gundozer@spray.se

ICQ:28959777
http://riksdagen.tripod.com

Stig bor i Ranum/Danmark

E-Mail:
sflatoy@mail.tele.dk

Jobber inom helsevesenet, med missanpassede och psykiskt syke mennesker.

Jan Arild bor i Kr.Sund

E-Mail:
j.a.vallestad@sensewave.com

ICQ:49356764

Jobber i nordsjøen