Mekkebrakka
Roger L, Jörgen, Vallis og Pål
+ Jörgens Escort.
I Guess You want some more ?

  Glad Jan Arild      Tre mann på taket    Sen kveld  

  Chopper ?         Taking it easy    Verksted Kaos   Geir mekker